Zonnepanelen test


Bent u niet zeker van uw opbrengst, weet u niet wat de oorzaak van het probleem met uw zonnepanelen installatie is, of wilt u zekerheid over de werking van uw installatie? Laat dan een zonnepanelen test door ons uitvoeren en ontvang een rapport over de werking van uw installatie.
Als u wilt, doen we dit in combinatie met het reinigen van de zonnepanelen. Zo weet u zeker dat de opbrengst van de zonnepanelen (weer) optimaal is en dat uw installatie veilig is.

Controle op locatie

Visuele inspectie

Bij de zonnepanelen test doen wij een visuele inspectie, waarbij wij de aansluiting(en) van de installatie in de meterkast, de stekkers en connectoren aangesloten op de omvormer en de werking van de omvormer controleren.
PV Solar Services controleert ook de meterkast volgens de NEN1010-norm. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties. We doen dit op de eerste plaats om gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook ter voorkoming van eventuele discussies met uw verzekeringsmaatschappij.
Zit er een storing in het systeem, dan geeft de omvormer een foutmelding aan. Door het aflezen van de code, weet de monteur wat het probleem is en hoe hij dit kan oplossen voor u.

Service verlening door SMA monteur

Metingen

Naast de visuele inspectie doen wij ook een aantal metingen. Er wordt gemeten of alle zonnepanelen (goed) zijn aangesloten. Daarnaast kunnen wij aan de metingen een aantal veel voorkomende problemen herkennen, zoals een isolatiefout die bijvoorbeeld de kans op een brand kan vergroten.
Om goede metingen uit te kunnen voeren zijn wij afhankelijk van de zoninstraling op uw panelen.

Testrapport

Bij de test wordt een rapport opgesteld, waarin onder andere de meetwaardes en andere controles staan. De samenstelling van het de installatie wordt ook gecontroleerd. Het is erg belangrijk dat de omvormer geschikt is voor de panelen en de panelen goed zijn aangesloten met de juiste materialen. Aan het einde van de test wordt een constatering gedaan en advies gegeven. Indien er een probleem is geconstateerd, wordt er een oplossing geboden, zoals een reparatie. Indien het probleem onder de garantie van de fabrikant valt, kunnen wij de defecte onderdelen mogelijk onder de garantie vervangen.

Werkt uw omvormer niet (goed)? Bekijk de mogelijkheden!

Controle via uw monitoringsysteem

Indien u een systeem met monitoring heeft, dan kunnen wij ook via het monitoringsysteem een testrapport voor u opstellen. Wij maken gebruik van de meetwaardes en andere data in het portaal en trekken daaruit een conclusie. De controle wordt niet bij u op locatie uitgevoerd, zoals dat bij een reguliere test wel gebeurt, waardoor de kosten lager zijn. Helaas geven een aantal monitoringsystemen niet genoeg data weer om een goede controle uit te voeren, voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Eventuele reparatie aan de PV-installatie

Komen we tijdens de test mankementen tegen, dan lichten we deze toe aan de hand van het metingsrapport. Dit rapport kunt u voorleggen aan de leverancier van uw zonnepanelen. En als u wilt, maakt ook PV Solar Services graag een passende offerte voor u.

Contact


Neem contact met ons op via dit contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.
Algemene vragen: 0547 - 21 40 24
Technische ondersteuning: 0900 - 78 64 667 (één euro per minuut)

Kort contactformulier
Indien bekend
E-mail (niet verplicht)
Wachtwoord (niet verplicht)